Nhà phố đẹp đường Nguyễn Thông - Thiết kế và thi công